WWW.NHTV.INFO

WELKOM op de website van de

Noord Hollandse Tandartsen

Vereniging!

De Noord-Hollandse Tandartsen Vereniging (NHTV) is op 3 februari 2006 opgericht met als belangrijkste doel de bevordering van het onderlinge contact tussen haar leden o.a. door het organiseren van nascholingsactiviteiten. De vereniging organiseert voor haar leden regelmatig kwalitatief goede cursussen die dichtbij, dus in de regio, gegeven worden. Daarnaast worden er af en toe ook sociale activiteiten georganiseerd. Sinds 2006 zijn alle cursussen altijd heel snel volgeboekt geweest en kunnen we dus over een groot succes spreken. Ook de sociale activiteiten worden heel goed bezocht.

Op zeer regelmatige basis worden er allerlei cursussen georganiseerd met

uiteenlopende onderwerpen. Hierbij worden niet alleen puur

tandheelkundige onderwerpen behandeld maar worden ook de zeer druk

bezochte reanimatie en BHV-cursus door ons georganiseerd.

Klik voor onze betalingsvoorwaarden hier. Voor andere informatie raadpleeg: de website van de KNMT het tandartstarief

De NHTV is er voor u !

Wie kan er lid worden? In principe is het mogelijk voor iedere tandarts die in de regio Noord-Holland woont of werkt. Wat kost het lidmaatschap? Helemaal niets! De kosten van de vereniging worden uit de inkomsten van bijv. cursussen betaald. Cursussen in de Regio! Wij zijn geen commerciële instelling en bieden cursussen in de regio aan. Dit zijn kwalitatief hoogwaardige cursussen tegen een relatief lage prijs omdat wij alleen kostendekkend werken. De NHTV is er voor tandartsen (en vaak ook voor hun ondersteunend personeel) en het bestuur bestaat uit tandartsen (/specialisten). Een eventueel overschot vloeit dan ook weer terug naar de leden via de prijs van de cursussen.
NHTVInschrijven !
WWW.NHTV.INFO

WELKOM op de website van de

Noord Hollandse Tandartsen Vereniging!

De Noord-Hollandse Tandartsen Vereniging (NHTV) is op 3 februari 2006 opgericht met als belangrijkste doel de bevordering van het onderlinge contact tussen haar leden o.a. door het organiseren van nascholingsactiviteiten. De vereniging organiseert voor haar leden regelmatig kwalitatief goede cursussen die dichtbij, dus in de regio, gegeven worden. Daarnaast worden er af en toe ook sociale activiteiten georganiseerd. Sinds 2006 zijn alle cursussen altijd heel snel volgeboekt geweest en kunnen we dus over een groot succes spreken. Ook de sociale activiteiten worden heel goed bezocht.

Op zeer regelmatige basis worden er allerlei cursussen

georganiseerd met uiteenlopende onderwerpen. Hierbij

worden niet alleen puur tandheelkundige onderwerpen

behandeld maar worden ook de zeer druk bezochte

reanimatie en BHV-cursus door ons georganiseerd.

Klik voor onze betalingsvoorwaarden hier. Voor andere informatie raadpleeg: de website van de KNMT het tandartstarief

De NHTV is er voor u !

Wie kan er lid worden? In principe is het mogelijk voor iedere tandarts die in de regio Noord-Holland woont of werkt. Wat kost het lidmaatschap? Helemaal niets! De kosten van de vereniging worden uit de inkomsten van bijv. cursussen betaald. Cursussen in de Regio! Wij zijn geen commerciële instelling en bieden cursussen in de regio aan. Dit zijn kwalitatief hoogwaardige cursussen tegen een relatief lage prijs omdat wij alleen kostendekkend werken. De NHTV is er voor tandartsen (en vaak ook voor hun ondersteunend personeel) en het bestuur bestaat uit tandartsen (/specialisten). Een eventueel overschot vloeit dan ook weer terug naar de leden via de prijs van de cursussen.
NHTVInschrijven !